Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2024 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 

2020 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

1 dalis

2 dalis

Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31

 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų pažyma

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų pažyma

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinių ataskaitų rinkinys


Spausdinti  
Image