Mokytojams

Informacija mokykloms įsigyjant naujus vaovėlius

Kultūrinės edukacijos gidas (naujas). Leidinys.

Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas. Knyga mokyklų vadovams.

Rekomendacijos dėl emocinės aplinkos mokyklose gerinimo. Leidinys.

Ukrainiečiai – mūsų mokiniai

Projekto „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ medžiaga

Ugdymo meistrai

Skaitymas kaip tikslas. Leidinys.

Algoritmai dirbant su jaunais žmonėmis. Informacija.

Vadovėlių duomenų bazė 

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DABUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS PREVENCINIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKO APRAŠAS

 Priedai

Specialiųjų poreikių mokinių mokymasis nuotoliniu būdu.

SUP mokinių ugdymo nuotoliniu būdu apklausos rezultatai. Mokytojų nuomonė.

Mokytojų budėjimo grafikas 2023-2024 m.m.

Mokymo(si) priemonių katalogas  gimnazijos klasėms

Prisiminimų knyga. Mokyklai ─ 40!

Mokyklos vardo diena. 1997 metai.

Mėnesio planai

Dėl neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo rezultatų

Leidinys mokytojams

Apie nuotolinį mokymą (si). Leidinys.

Anoniminė psichologo pagalba. Kur kreiptis?

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį atmintinė

Mokinių adaptacija

Darbo grafiko sudarymo tvarka

Vaiko gerovės komisija

Mokomasis leidinys „Langas“

Leidinys „Ugdymo procesas nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, atradimai 2021“.

 

 

 


Spausdinti  
Image