Valdymo struktūra

Valdymo struktūra

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (3) Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui Raštinės vedėjas
Mokytojai IT specialistas  
Psichologas Projektinio darbo specialistas  
Socialinis pedagogas Valytojas (7)  
Bibliotekos vadovas Kiemsargis  
Bibliotekininkas Budėtojas  
  Darbininkas  
  Laborantas  

Spausdinti  
Image