ERASMUS+

„EPDM European Project Design and Management“. “Joyful English course for European teachers“. Soverato (Italija)

Trijų mokytojų komanda – Rima Bartkienė (lietuvių kalbos ir literatūros), Rolandas Bartkus (informacinės technologijos) ir Virginija Svinkūnienė (istorijos mokytoja) – spalio 3-10 d. Soverate, Italijoje, tobulino anglų kalbos komunikacinius gebėjimus tarptautinėje bendruomenėje.

Mokymo formatas - neformalusis mokymasis, dirbtuvės, paskaitos, diskusijos, ekskursijos. Kalbinės, tarpkultūrinės kompetencijos padės mokytojų komandai drąsiai ir profesionaliai dalyvauti kituose tarptautiniuose projektuose (Erasmus+ „Code your Future“) , paskatins domėtis ir savo dalyko dėstymo anglų kalba galimybėmis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Romanovienė dalyvavo struktūriniuose kursuose ir tobulino projektų kūrimo ir valdymo gebėjimus. Prasidėjus naujam Erasmus+ programų etapui, padedant ekspertams, yra svarbu susipažinti su naujomis galimybėmis - mažos apimties projektais, kurie gali būti pritaikomi lanksčiau, realizuojant tarptautinio bendradarbiavimo STEAM srityje strateginį tikslą gimnazijoje, o taip pat ruošiantis įgyvendinti didelės apimties akreditacijos projektą „Fenomenu grįsto ugdymo diegimas gimnazijoje“.

Erasmus+ programos (KA101 „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“ projektas „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ finansuojamas ES lėšomis.


Spausdinti  
Image