Teisinė informacija

Teisinė informacija

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje www.smm.lt

 


Spausdinti  
Image