Naujienos

Antrojo pusmečio projektinės veiklos ,,Pažvelkime į Lietuvą gido akimis“ pristatymas

Antrojo pusmečio projektinės veiklos ,,Pažvelkime į Lietuvą gido akimis“ pristatymas

Antradienį, birželio 6d., skaitykloje vyko Ib klasės projektinės veiklos ,,Pažvelkime į Lietuvą gido akimis“ pristatymas ir pusmetį trukusio darbo įvertinimas.

Pusmečio pradžioje gimnazistai lankėsi Vilniuje, susipažino su skirtingų kultūrinių epochų asmenybėmis, architektūra ir lankytinais objektais. Vėliau rinko, sistemino medžiagą, kuria remdamiesi klausytojus ,,vedžiojo“ po Vilnių, todėl drauge aplankėme gražiausias, istoriškai ir kultūriškai turtingiausias sostinės vietas.

Mokinių darbui buvo pasiūlytos temos, apimančios visas epochas: ,,Baroko kultūros didybė ir meno deklaruojami kontrastai“; ,,Renesanso pasaulėžiūrą formavusių asmenybių gyvenimo ir veiklos istorijos“; ,,Išskirtiniai klasicizmo architektūros epochos bruožai ir jų prasmė“; ,,Kontrastinga sovietmečio gyvenimo realybė“; ,,Pirmieji atgimstančios Lietuvos išsivadavimo ženklai“; ,,Romantinis Vilnius ir kūrėjų meilė savo šaliai“; ,,Vilniaus universitetas ir mokslo svarba visuomenei“; ,,Naujam gyvenimui prisikėlusių Vilniaus architektūros objektų vertė“; ,,Vėlyvųjų viduramžių architektūros išskirtinumas ir neįtikėtinos istorijos“; ,,Vėlyvųjų viduramžių pėdsakai Vilniaus ir Lietuvos istoriniame pavelde“.

Kaip ir pirmojo pusmečio darbai, taip ir šie vertinami pagal 6 kriterijus: turinį, struktūrą, kalbos sklandumą, įtaigumą ir santykį su klausytoju, vizualizaciją ir taisyklingą anglų kalbą. Geriausiai ,,organizuoti ekskursiją“ pavyko Akvilei Ratkevičiūtei, Miglei Majauskaitei ir Dovydui Sviklui, jų tema – ,,Baroko kultūros didybė ir meno deklaruojami kontrastai“. Labai įspūdingai pasakodami ,,po Vilnių lydėjo“ Emilis Račkauskas, Benas Tribušinas ir Martynas Javarauskas, jų tema ,,Vilniaus universitetas ir mokslo svarba visuomenei“. Mokinius konsultavo anglų kalbos mokytoja Erika Balynienė, lituanistė Daiva Baliukonytė, geografijos mokytoja Virginija Klusevičienė ir istorikė Laimutė Arlauskaitė, visos veiklos kuratorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Dainauskienė.

Projektinė veikla ,,Pažvelkime į Lietuvą gido akimis“ ugdė pažinimo, komunikavimo, socialines ir emocines bei kitas kompetencijas. Gimnazistai per šiuos mokslo metus išmoko dirbti komandoje, prisiimti asmeninę atsakomybę, patobulėjo jų kalbos kultūra, plėtėsi anglų kalbos žodynas, išmoko integruoti skirtingų dalykų žinias.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Baliukonytė

Image