Kiti darbuotojai

Kiti darbuotojai

Eil.Nr.Vardas, pavardėPareigos ir pareigybių aprašymai
1. Ovidija Valiukevičiūtė Direktoriaus pavad. ugdymo aprūpinimui
2. Vilija Dranginytė Bibliotekos vadovė
3. Aistė Skorbuvienė Raštinės vedėja
4.  Loreta Blaževičienė Projektinio darbo specialistė 
5. Ingrida Kmitaitė IT specialistė
6. Regina Čiginskienė Laborantė
7. Nijolė Ramilienė Valytoja
8. Nijolė Rėklaitienė Valytoja
9. Vilma Anušauskienė Valytoja
10. Aldona Bogušienė Valytoja
11. Ramutė Straukienė Valytoja
12. Vida Adomaitienė Valytoja
13. Stasė Mereškevičienė Valytoja
14. Nina Judickienė Budėtoja
15. Valdas Laibinis Įreng. aptarnavimo ir eilinio remonto darbininkas
16. Gintas Bakūnas Kiemsargis

Spausdinti  
Image