Komisijos

Komisijos

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija: 

Nijolė Makštutienė, pirmininkė;

Ingrida Vilkinienė, sekretorė; Marytė Stasiukynienė, narė; Dalė Surdokienė, narė; Lina Račkienė, narė; Artūras Puidokas, narys; Edita Jurčienė, narė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

Vaiko gerovės komisija:

 • Renata Romanovienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Jolita Peleckienė, socialinė pedagogė metodininkė.
 • Irena Rakauskienė, specialioji pedagogė metodininkė.
 • Agnė Stančikaitė, psichologo asistentė.
 • Ramunė Kazlauskienė, matematikos mokytoja metodininkė.
 • Ingrida Vilkinienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
 • Edita Baciuškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 • Lina Petraškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 • Danutė Sasnauskienė, etikos mokytoja metodininkė.
 • Valdas Grigas, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas.
 • Laimutė Marcalienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas


Spausdinti  
Image